Available courses

Reiki 2 - Okunden

Reiki 2 - Okunden

Formação

Reiki 3 - Shinpiden A 2019

Reiki 3 - Shinpiden A 2019

Formação

Reiki 1 - Shoden

Reiki 1 - Shoden

Formação

Técnico Feng Shui nível 1 - C

Técnico Feng Shui nível 1 - C

Formação

Técnico de Feng Shui - nível 1, B

Técnico de Feng Shui - nível 1, B

Formação